Massage
Physio Academy har bedrivit massageutbildningar sedan 1999, administrerat och genomfört mer än 700 massagekurser samt utbildat över 9800 diplomerade massörer. Sammantaget innebär detta av vi har erfarenheten som krävs för att du ska få ut så mycket som möjligt av din kurs och bli diplomerad massör.

För vem?
Vår massageutbildning är framtagen för dig som vill vidareutveckla dig eller satsar på ett framtida yrke inom vård och hälsa. Vi tar tillvara på dina förkunskaper i anatomi och fysiologi och lär dig alla praktiska moment och tekniker du behöver för att kunna arbeta professionellt med svensk klassisk massage.

Flexibilitet
Den lärarledda delen av massageutbildningen är schemalagd för att passa dig som studerar på högskola eller är yrkesverksam. Den teoretiska delen kan du utföra i ditt eget tempo på distans.

Om ni är en grupp studenter som redan läst en del massage på ert program, kan vi anpassa massageutbildningen utifrån era kunskaper. Oavsett omfattningen på era nuvarande kunskaper, skräddarsyr vi en massageutbildning som ger er ny praktisk kompetens.

Diplomerad massör
Efter kursen blir du diplomerad massör och kommer att kunna utföra en helkroppsmassage tryggt och professionellt.

Kontakta oss för mer information.

Den lärarledda delen av massagekursen anordnas under fyra dagar, lördag – tisdag. Under lördag och söndag pågår kursen mellan 09.00 och ca 16.00 och på måndag – tisdag mellan 17.00-21.30.

Minsta antal kursdeltagare: 16 st
Max antal kursdeltagare: 32st.
Större kurser kan förekomma och då med fler lärare.

Efter genomförd och godkänd massageutbildning kan du arbeta med massagen professionellt i cirkulationsfrämjande och avslappnande syfte samt gå med i Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin.

Efter avslutad och godkänd utbildning får du ett meriterande diplom och ett specificerat utbildningsbevis som bekräftar att du har genomgått Physio Academys utbildning i svensk klassisk massage. För att få diplomet krävs:

 • Godkända förkunskaper. Se fliken Förkunskaper
 • Godkända praktiska färdigheter efter sista kursdagen.
 • Godkända teoretiska kunskaper i form av en hemtentamen.
 • Godkänd praktik, 20 st helkroppsmassager ska genomföras efter utbildningens slut.

På kursen används massagebänkar som Physio Academy tillhandahåller. Dessa bänkar, massagelotion och anatomiplanscher kan köpas till förmånliga priser under massageutbildningen. För mer information om produkterna besök vår webbutik.

Massageboken tar upp ämnen som massagens effekter, kontraindikationer, lagar, hygien, etik, arbetsställningar, utförande av en helkroppsmassage och kundbemötande. Vissa viktiga delar tas upp extra noggrant under den lärarledda delen av kursen.

Under de fyra praktiska kursdagarna går vi igenom den svenska klassiska massagens grund- och specialgrepp (ca 65 st) samt de teoretiska och praktiska grunderna i aktiverande idrottsmassage och avslappningsmassage. Vi arbetar oss igenom kroppens muskelgrupper under de tre första dagarna. Gott om tid finns tillgänglig för repetition vilket gör att du efter kursens slut kommer att behärska massagegreppen ordentligt.
Varje genomgång inleds med att läraren visar massagegreppet och sedan tillsammans med gruppen diskuterar vad som är viktigt att tänka på under greppets utförande. Du får därefter tid att öva på egen hand under vägledning av läraren.

Den fjärde dagen gör alla deltagare ett praktiskt kunskapsprov. Du ska då ge din klient (annan kursdeltagare) en helkroppsmassage baserad på de kunskaper du inhämtat under kursens gång. Viktiga delar här är grepptekniken, bemötandet mot din klient samt din arbetsställning.

Efter de fyra lärarledda kursdagarna ska du utföra 20st helkroppsmassager på vänner och bekanta samt svara på en hemtentamen som tar upp frågor kring anatomi, fysiologi, massage, etik, hygien osv.

Physio Academys utbildningar är endast öppna för dig med förkunskaper i anatomi och fysiologi motsvarande 7,5hp i eftergymnasiala studier. Förkunskaperna kan vara hämtade från olika studieblock eller utbildningar. Om man inte har tillräckliga förkunskaper i anatomi och fysiologi när massagekursen börjar får man gärna delta ändå och sedan komplettera med intyg från anatomi- och fysiologikurserna, när de är genomförda. Först då får man diplomet.

Du som är studerande eller är yrkesverksam inom följande yrkeskategorier har tillräckliga förkunskaper för att få delta i vår massageutbildning.

 • Läkare
 • Fysioterapeut
 • Sjuksköterska
 • Arbetsterapeut
 • Idrottslärare
 • Hälsopedagog
 • Biomedicinsk analytiker

Du verifierar dina förkunskaper genom att skicka in ett intyg till oss. Det kan exempelvis vara ett utdrag ur Ladok eller en kopia på yrkeslegitimationen. Tänk på att ditt namn samt att du är godkänd i anatomi och fysiologi måste framgå på det.

Saknar du behörighet?
För att få delta i denna massageutbildning krävs att du har eller kommer att få, förkunskaper i anatomi och fysiologi motsvarande 7,5hp. Saknar du behörighet se då vår “Massagekurs utan förkunskaper” under fliken Utbildningar.

Kurskod: Mass1
Kursens benämning: Physio Academy massagekurs
Omfattning: 4 dagar (23 timmar) lärarledd utbildning, lördag – söndag 09.00-ca 16.00 samt måndag och tisdag 17.00-21.30. Självstudier 65 timmar som består av inläsning inför ett webbaserat teoriprov samt massagepraktik.
Nivå: GR – Grundnivå
Betygsskala: Underkänd (U) eller godkänd (G).
Kursplanen gäller från: 2016-01-01
Behörighet: Dokumenterade förkunskaper inom anatomi och fysiologi motsvarande minst 7,5 hp.

Innehåll
Utbildningen är framtagen för dig som vill komplettera ditt nuvarande yrke inom vård och hälsa med massage. Efter genomförd och godkänd massageutbildning kan du arbeta med massagen professionellt i cirkulationsfrämjande och avslappnande syfte samt gå med i Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin.
Moment 1: Förkunskaper i anatomi och fysiologi
Moment 2: Teoretisk och praktisk undervisning
Moment 3: Hemtentamen/praktik

Mål
– Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska deltagare ha god kännedom om muskuloskeltal anatomi och massagens verkningsmekanismer. Deltagaren ska också ha god kännedom om kontraindikationer för massagebehandling.
– Färdigheter
Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna utföra en grundläggande massage (helkroppsmassage).

Arbetsformer
Teoretiska föreläsningar varvat med praktiska moment. Störst fokus läggs på de praktiska momenten.

Examination
För godkänd kurs krävs 100% närvaro under kursdagarna. En praktisk examination utförs den sista kursdagen och en teoretisk examination utförs i form av en webbaserad tentamen.

Litteratur, material och utrustning
I kurspriset ingår den lärarledda utbildningen, massageboken i digital form,  möjligheten att se alla massagegrepp som korta filmer på vår hemsida samt diplomeringen.
På kursen används massagebänkar som Physio Academy tillhandahåller. Dessa bänkar, massagelotion och anatomiplanscher kan köpas till förmånliga priser under massageutbildningen. För mer information om produkterna besök vår webbutik.

 

Studenter
Grundpris 2900 kr/person
Rabatt 15 st anmälda 100 kr/person
Rabatt 20 st anmälda 200 kr/person

Yrkesverksamma
Grundpris 4500 kr/person, inklusive moms till privatperson och exklusive moms när ett företag betalar.

I kurspriset ingår den lärarledda utbildningen, massageboken i digital form, diplomeringen samt möjligheten att se alla massagegrepp som korta filmer på vår hemsida.

Anmälan är bindande vilket betyder att man måste betala deltagaravgiften vid avbokning av kursplatsen. Vid sjukdom där läkarintyg kan uppvisas återbetalas avgiften.

Kommande kurser

Massage med förkunskaper

14 – 17 MarLinköping6 platser kvarAnmäl dig
21 – 24 MarStockholmFullbokadAnmäl dig
28 – 31 MarGöteborg17 platser kvarAnmäl dig
4 – 7 AprUppsala10 platser kvarAnmäl dig
9 – 12 MayLund18 platser kvarAnmäl dig