Utbildningar, Grundkurser i massage

Dry-Needling – fortsättningskurs

I fortsättningskursen fördjupas diskussionen kring uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv. Vi praktiserar metoden och går igenom nya strukturer för användandet av Dry Needling för att kunna integrera den med andra behandlingsmetoder. Vi fördjupar oss också i specifika patientfall.

Kurstiderna är lördag-söndag 16.00-21.30

Minsta antal kursdeltagare: 16 st
Max antal kursdeltagare: 24st.

Större kurser kan förekomma och då med fler lärare.

Efter genomförd och godkänd dry-needlingutbildning erhålls ett kursintyg. För att få kursintyget krävs

  • Godkända praktiska färdigheter efter sista kursdagen.
  • Godkänd praktik, 20 st behandlingar ska genomföras efter utbildningens slut.

På kursen används massagebänkar som Friskvårdsgruppen tillhandahåller. Dessa bänkar, massagelotion och anatomiplanscher kan köpas till förmånliga priser under massageutbildningen. För mer information om produkterna besök vår webbutik.

Fortsättningskursen ger dig möjlighet att ytterligare befästa dina kunskaper och utveckla din behandlingsstrategi. Kursen baseras på aktuella studier och litteratur inom akupunktur och smärtfysiologi. Kursen innehåller teori och praktik inom:

  • Repetition och grundlig genomgång teknik/stickteknik
  • Repetition av anatomi samt tillhörande palpationstekniker för en säker behandlingsmetod
  • Hygien och regler
  • Risker
  • Aktuell forskning
  • Patientfallsdiskussioner

 

När kursen avslutas genomförs praktik.

 

Kontakta oss för mer information.

Fortsättningskursen är öppen för de som läst Physio Academys grundkurs i dry-needling eller har motsvarande förkunskaper.

Kurskod: Dry2
Kursens benämning: Physio Academy dry-needlingkurs, fortsättningskurs.
Omfattning: 2 dagar, totalt 12 timmar, 09.00-15.00 eller 16.00-22.00.
Nivå: GR – Grundnivå
Betygsskala: Underkänd (U) eller godkänd (G).
Kursplanen gäller från: 2016-01-01
Behörighet:
* Fortsättningskursen är öppen för de som läst Physio Academys grundkurs i dry-needling eller har motsvarande förkunskaper.

Innehåll
Moment 1: Dokumenterade erfarenheter inom dry-needling
Moment 2: Teoretisk och praktisk undervisning.
Moment 3: Praktik.

Mål
– Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska deltagare ha god kännedom om verkningsmekanismerna bakom dry-needling. Deltagaren ska också ha god kännedom om kontraindikationer för dry-needling och patientsäkerhet.
– Färdigheter
Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna utföra behandlingstekniken på ett tryggt och riktigt sätt. Deltagaren ska kunna använda tekniken på ett mer avancerat sätt och därmed kunna behandla fler muskler.

Arbetsformer
Teoretiska föreläsningar varvat med praktiska moment. Störst fokus läggs på de praktiska momenten.

Examination
För godkänd kurs krävs 100% närvaro under kursdagarna. En praktisk examination utförs den sista kursdagen.

Litteratur, material och utrustning
I kurspriset ingår den lärarledda utbildningen, massageboken med triggerpunkter i digital form, föreläsningsanteckningar samt kursintyg.
På kursen används massagebänkar som Physio Academy tillhandahåller. Dessa bänkar, massagelotion och anatomiplanscher kan köpas till förmånliga priser under massageutbildningen. För mer information om produkterna besök vår webbutik.

 

Studenter
Kurspris 2100 kr/person

Yrkesverksamma
Kurspris 3100 kr/person, inklusive moms till privatperson och exklusive moms när ett företag betalar.

Anmälan är bindande vilket betyder att man måste betala deltagaravgiften vid avbokning av kursplatsen. Vid sjukdom där läkarintyg kan uppvisas återbetalas avgiften.

Kommande kurser

Dry-Needling – fortsättningskurs

Inga kommande kurser för denna utbildning just nu!
Till toppen