Covid-19 (Corona) 2020-10-19T22:03:19+02:00
Ang Covid-19 (Corona)
Vi på Physio Academy vill påminna om att vi gör allt för att vår verksamhet skall i möjligaste mån fortsätta så snarlikt till sedvanliga förhållanden som det bara är möjligt.
När det gäller frågor avseende om man inte kan/vill deltaga på en redan bokad plats på en kurs.
Våra avbokningsregler är enligt följande:
”Anmälan är bindande med 14 dagars ångerrätt från anmälningsdatum. Vid avbokning efter det debiteras full kursavgift. Vid sjukdom eller skada med uppvisande av läkarintyg debiteras ingen kursavgift.”
Kravet på läkarintyg vid avbokning av kursplatsen är nu borttaget med hänsyn till att man inte ska belasta vården i onödan. Vi förutsätter dock att man betalar sin kursplats om man är frisk, även om man av annan orsak än sjukdom väljer att boka av sin redan anmälda plats på en kurs.
Vår ambition att planerade kurser kommer att genomföras. Är man frisk och fri från feber, hosta, eller förkylningssymtom minst 2 dagar innan kursstart så kan man gå på kurserna. Samma sak gäller också från vår sida vad gäller kursledarna och övrig personal. När det gäller kurserna arbetar man utan rotation mellan olika personer och vi har för avsikt att man ska arbeta med så få olika personer som möjligt under hela kursen för att minska onödig kontakt mellan flera personer. Vi kommer också lägga lite extra vikt vid hygientänket nu i och med Corona, det kommer pratas lite extra om hygien och ni kommer även att tvätta händerna med både tvål och vatten samt handsprit och det finns bänkdesinfektionsmedel tillgängligt. Detta är ett standardförfarande på våra kurser och eftersom vi arbetar med nära fysisk kontakt med människor så är detta inget nytt för oss. Vi som arbetar inom patientrelaterade yrken är nog mera rustade för ”smittotänket” än gemene man i en sån här situation, för vi har alltid hygien med i vår verksamhet.
Vi har också nu tagit bort tidsgränsen för den externa praktiken som görs efter kurserna så nu kan man ta patienter i den takt man själv känner är lämpligt med tanke på den sociala distanseringen och ev smittorisk.
Varmt välkommen på kurs!
Physio Academy