Om oss 2018-06-14T08:36:11+01:00

Physio Academy genomsyras av personlig drivkraft och engagemang. Vi som arbetar här har alla gedigna utbildningar inom anatomi och fysiologi, många års erfarenhet av att möta patienter och tillämpa de behandlingsmetoder vi lär ut. Vi är ödmjuka inför det faktum att vi aldrig blir fullärda men den kanske viktigaste gemensamma egenskapen är att vi brinner för att lära ut. Vi älskar mötet mellan människor där utbytet av kunskap leder till utveckling hos både lärare och student.

Det är vi som står bakom Physio Academy.

Martin Asker

Jag har specialiserat mig på idrottsmedicin och axelproblem framförallt inom handbollen. Jag har mer än 17 års praktiskt erfarenhet av att arbeta med både män och kvinnor på elitnivå såväl som på ungdomsnivå. Vid sidan av mitt arbete läser jag en PhD som fokuserar på axelskador relaterade till kastmekanismen.

Under de senaste 10 åren har jag undervisat med focus på axeldiagnostik och jag är dessutom medlem i Svenska Handbollsförbundets medicinska kommitté och del av det medicinska teamet för herrar U16-landslaget.

Josefin Lindestål

Jag är legitimerad naprapat och examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik. Jag har mer än 15 års erfarenhet och arbetar idag med privata patienter, försäkringspatienter, företag och elitidrottare.

Jag har gedigen kompetens och lång erfarenhet inom smärtproblematik, ländryggs- och bäckenbesvär.

Under många år har jag undervisat vid Naprapathögskolan i Stockholm i klinisk naprapati, klassisk massage, palpation, anatomi, stretching, triggerpunktsbehandling, ledbehandling, graviditetsrelaterade besvär samt behandling och träning av detta.

Mina kurser är fortbildningskurser i bland annat anatomi, klinisk undersökning/diagnostik, triggerpunktsbehandling, dry needling, behandling under och efter graviditet, träning under och efter graviditet och massagetekniker för bland andra massörer, naprapater, sjuksköterskor.

Arvid Ottosson

Arbetat som naprapat sedan 1993. Förutom att driva klinik i många år har jag även arbetat som konsult på en smärtklinik samt varit involverad i multidisciplinär rehabilitering vid Nacka sjukhus.

Jag undervisar i klinisk naprapati på Naprapathögskolan i Stockholm och har som naprapat varit verksam inom idrotten under många år. Vidare är jag CST (Certified Sportsmedicine Therapist) och har suttit i medicinska kommittén inom Svenska Parasportförbundet (Svenska Handikappidrottsförbundet). Det har varit en fantastisk erfarenhet att ingå i det medicinska teamet för svenska truppen i vid flera Paralympics, exempelvis Sydney, Aten, Bejing, Vancouver, London samt Sotji.

Henrik Gadde

Jag utbildade mig till Leg. Naprapat mellan åren 1994-1998 och har sedan dess arbetat med hälsoutbildningar i olika former. Jag har varit med och drivit Friskvårdsgruppen sedan starten 1999 och tycker att utbildning är det roligaste som finns. Under många år arbetade jag också som klinisk naprapat och tog emot patienter på min och min kollegas klinik i Söderköping. För närvarande gör jag uppehåll på kliniken då jag har den stora äran att på deltid få arbeta som förtroendevald ordförande för Svenska Naprapatförbundet.