Utbildningar, Fortsättningskurser

Dry-Needling, grundkurs

Vi får en insyn i uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv, hur Dry Needling påverkar nervsystemet samt dess indikationer och kontraindikationer. Vi lär oss att integrera behandlingsmetoden med andra behandlingsmetoder för att skapa en struktur och röd tråd som genomsyrar undersökning, diagnos och behandling.

Grundkursen baseras på aktuella studier och litteratur inom akupunktur och smärtfysiologi. Kursen innehåller teori och praktik inom:

 • Grundlig genomgång teknik/stickteknik
 • Repetition av anatomi samt tillhörande palpationstekniker för en säker behandlingsmetod
 • Hygien och regler
 • Risker
 • Aktuell forskning
 • Patientfallsdiskussioner

När kursen avslutas genomförs praktik.

För vem?
Dry Needling är ofta en del av eller ett komplement till en massagebehandling och en triggerpunktsbehandling. Du får ytterligare ett verktyg i din verktygslåda när det gäller muskelrelaterade besvär.

Kontakta oss för mer information.

Grundkursen i dry-needling innehåller teori och praktik inom:

 • Dry needling/triggerpunkter.
 • Tolkning av undersökningsfynd och kliniskt resonemang.
 • Behandlingsstrategier vid olika tillstånd i det myofasciella systemet, utefter patientens förutsättningar och krav.
 • Patientsäkerhet.Kursen ger också en insyn i uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv och diskussioner om hur dry-needling påverkar nervsystemet samt behandlingens indikationer och kontraindikationer. Vidare diskuteras integreringen av dry-needling med övriga behandlingsmetoder och hur man skapar en struktur och röd tråd som genomsyrar undersökning, diagnos och behandling.

Kurstiderna är lördag-söndag 16.00-22.00 eller 09.00-15.00. Du kan se vilken tid som gäller för respektive kursort när du anmäler dig.

Minsta antal kursdeltagare: 16 st
Max antal kursdeltagare: 32st.

Större kurser kan förekomma och då med fler lärare.

Efter genomförd och godkänd dry-needlingutbildning erhålls ett kursintyg. För att få kursintyget krävs

 • Godkända praktiska färdigheter efter sista kursdagen.
 • Godkänd praktik, 20 st behandlingar ska genomföras efter utbildningens slut.

På kursen används massagebänkar som Physio Academy tillhandahåller. Dessa bänkar, massagelotion och anatomiplanscher kan köpas till förmånliga priser under massageutbildningen. För mer information om produkterna besök vår webbutik.

Grundkursen i dry-needling är öppen för:
* Legitimerade yrkesutövare som verkar inom skolmedicin; såsom Naprapater, Fysioterapeuter, Läkare, Sjuksköterskor och Kiropraktorer.
* Studenter inom ovan nämnda yrkeskategorier, minst termin 5, med dokumenterade kunskaper inom triggerpunktsbehandling.
* Certifierade massörer med minst 2 års yrkesvana samt dokumenterade kunskaper inom triggerpunktsbehandling.

Kurskod: Dry1
Kursens benämning: Physio Academy dry-needlingkurs, grundkurs
Omfattning: 2 dagar, totalt 12 timmar, 09.00-15.00 eller 16.00-22.00.
Nivå: GR – Grundnivå
Betygsskala: Underkänd (U) eller godkänd (G).
Kursplanen gäller från: 2016-01-01
Behörighet:
* Legitimerade yrkesutövare som verkar inom skolmedicin; såsom Naprapater, Fysioterapeuter, Läkare, Sjuksköterskor och Kiropraktorer.
* Studenter inom ovan nämnda yrkeskategorier, minst termin 5, med dokumenterade kunskaper inom triggerpunktsbehandling.
* Certifierade massörer med minst 2 års yrkesvana samt dokumenterade kunskaper inom triggerpunktsbehandling.

Innehåll
Moment 1: Dokumenterade erfarenheter inom massage- och triggerpunktsbehandling eller hälso- och sjukvård.
Moment 2: Teoretisk och praktisk undervisning.
Moment 3: Praktik.

Mål
– Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska deltagare ha god kännedom om verkningsmekanismerna bakom dry-needling. Deltagaren ska också ha god kännedom om kontraindikationer för dry-needling och patientsäkerhet.
– Färdigheter
Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna  utföra behandlingstekniken på ett tryggt och riktigt sätt.

Arbetsformer
Teoretiska föreläsningar varvat med praktiska moment. Störst fokus läggs på de praktiska momenten.

Examination
För godkänd kurs krävs 100% närvaro under kursdagarna. En praktisk examination utförs den sista kursdagen.

Litteratur, material och utrustning
I kurspriset ingår den lärarledda utbildningen, massageboken med triggerpunkter i digital form, föreläsningsanteckningar samt kursintyg.
På kursen används massagebänkar som Physio Academy tillhandahåller. Dessa bänkar, massagelotion och anatomiplanscher kan köpas till förmånliga priser under massageutbildningen. För mer information om produkterna besök vår webbutik.

 

Studenter
Kurspris 2100 kr/person

Yrkesverksamma
Kurspris 3100 kr/person, inklusive moms till privatperson och exklusive moms när ett företag betalar.

Anmälan är bindande vilket betyder att man måste betala deltagaravgiften vid avbokning av kursplatsen med 14 dagars ångerrätt från anmälningsdatum. Vid sjukdom där läkarintyg kan uppvisas återbetalas avgiften. Kravet på läkarintyg vid avbokning av kursplatsen är nu borttaget pga Coronapandemin med hänsyn till att man inte ska belasta vården i onödan. Vi förutsätter dock att man betalar sin kursplats om man är frisk, även om man av annan orsak än sjukdom väljer att boka av sin redan anmälda plats på en kurs.

Ang Covid-19 (Corona)

Vi på Physio Academy vill påminna om att vi gör allt för att vår verksamhet i möjligaste mån skall, på ett tryggt och anpassat sätt fortsätta så snarlikt till sedvanliga förhållanden som det bara är möjligt.

Vår ambition är att planerade kurser kommer att genomföras, förutsatt att myndigheternas rekommendationer och råd inte påverkar utförandet av våra kurser. Är man frisk och fri från feber, hosta, eller infektionssymtom minst 2 dagar innan kursstart så kan man gå på kurserna. Samma sak gäller också från vår sida vad gäller kursledarna och övrig personal. När det gäller kurserna arbetar vi med utökat avstånd mellan behandlingsbänkarna, man arbetar utan rotation mellan olika personer och vår avsikt är att man ska arbeta med så få olika personer som möjligt under hela kursen för att minska onödig fysisk kontakt mellan flera olika personer. Vi kommer också lägga lite extra vikt vid hygientänket nu i och med Corona, det kommer pratas lite extra om hygien och ni kommer även att ofta tvätta händerna med både tvål och vatten samt handsprit och det finns även bänkdesinfektionsmedel tillgängligt. Detta är ett standardförfarande på våra kurser, och eftersom vi ofta arbetar med nära fysisk kontakt med människor så är detta inget nytt för oss. Vi som arbetar inom patientrelaterade yrken är nog mera rustade för ”smittotänket” än gemene man i en sån här situation, för vi har alltid hygientänket med i vår dagliga verksamhet. Vi har nu genomfört kurser på ett tryggt och anpassat sätt under hela pandemin och det har fungerat väl. Våra instruktörer och elever har tagit ett stort eget ansvar för att dessa kurser kunnat genomföras på ett tryggt och bra sätt. Våra elever är också i många fall studenter från andra utbildningar och ofta går många i samma klass. Under kurserna parar vi ihop er två och två, och i möjligaste mån med någon ni känner väl och träffar kontinuerligt. Munskydd erbjuds också för de som önskar detta.

När det gäller frågor avseende om man inte kan/vill deltaga på en redan bokad plats på en kurs.
Våra avbokningsregler är enligt följande: ”Anmälan är bindande med 14 dagars ångerrätt från anmälningsdatum. Vid avbokning efter det debiteras full kursavgift. Vid sjukdom eller skada med uppvisande av läkarintyg debiteras ingen kursavgift.”
Kravet på läkarintyg vid avbokning av kursplatsen är nu borttaget med hänsyn till att man inte ska belasta vården i onödan. Vi förutsätter dock att man betalar sin kursplats om man är frisk, även om man av annan orsak än sjukdom väljer att boka av sin redan anmälda plats på en kurs.

Vi har också nu tagit bort tidsgränsen för den externa praktiken som görs efter kurserna så nu kan man ta patienter i den takt man själv känner är lämpligt med tanke på den sociala distanseringen och ev smittorisk.

Här finns information från myndigheter:
https://www.1177.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

Varmt välkommen på kurs!
Physio Academy

Kommande kurser

Dry-Needling, grundkurs

Inga kommande kurser för denna utbildning just nu!