Vi får en insyn i uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv, hur Dry Needling påverkar nervsystemet samt dess indikationer och kontraindikationer. Vi lär oss att integrera behandlingsmetoden med andra behandlingsmetoder för att skapa en struktur och röd tråd som genomsyrar undersökning, diagnos och behandling.

Grundkursen baseras på aktuella studier och litteratur inom akupunktur och smärtfysiologi. Kursen innehåller teori och praktik inom:

 • Grundlig genomgång teknik/stickteknik
 • Repetition av anatomi samt tillhörande palpationstekniker för en säker behandlingsmetod
 • Hygien och regler
 • Risker
 • Aktuell forskning
 • Patientfallsdiskussioner

När kursen avslutas genomförs praktik.

För vem?
Dry Needling är ofta en del av eller ett komplement till en massagebehandling och en triggerpunktsbehandling. Du får ytterligare ett verktyg i din verktygslåda när det gäller muskelrelaterade besvär.

Kontakta oss för mer information.

Grundkursen i dry-needling innehåller teori och praktik inom:

 • Dry needling/triggerpunkter.
 • Tolkning av undersökningsfynd och kliniskt resonemang.
 • Behandlingsstrategier vid olika tillstånd i det myofasciella systemet, utefter patientens förutsättningar och krav.
 • Patientsäkerhet.Kursen ger också en insyn i uppkomst och modulering av smärta ur ett fysiologiskt perspektiv och diskussioner om hur dry-needling påverkar nervsystemet samt behandlingens indikationer och kontraindikationer. Vidare diskuteras integreringen av dry-needling med övriga behandlingsmetoder och hur man skapar en struktur och röd tråd som genomsyrar undersökning, diagnos och behandling.

Kurstiderna är lördag-söndag 16.00-22.00 eller 09.00-15.00. Du kan se vilken tid som gäller för respektive kursort när du anmäler dig.

Minsta antal kursdeltagare: 16 st
Max antal kursdeltagare: 32st.

Större kurser kan förekomma och då med fler lärare.

Efter genomförd och godkänd dry-needlingutbildning erhålls ett kursintyg. För att få kursintyget krävs

 • Godkända praktiska färdigheter efter sista kursdagen.
 • Godkänd praktik, 20 st behandlingar ska genomföras efter utbildningens slut.

På kursen används massagebänkar som Physio Academy tillhandahåller. Dessa bänkar, massagelotion och anatomiplanscher kan köpas till förmånliga priser under massageutbildningen. För mer information om produkterna besök vår webbutik.

Grundkursen i dry-needling är öppen för:
* Legitimerade yrkesutövare som verkar inom skolmedicin; såsom Naprapater, Fysioterapeuter, Läkare, Sjuksköterskor och Kiropraktorer.
* Studenter inom ovan nämnda yrkeskategorier, minst termin 5, med dokumenterade kunskaper inom triggerpunktsbehandling.
* Certifierade massörer med minst 2 års yrkesvana samt dokumenterade kunskaper inom triggerpunktsbehandling.

Kurskod: Dry1
Kursens benämning: Physio Academy dry-needlingkurs, grundkurs
Omfattning: 2 dagar, totalt 12 timmar, 09.00-15.00 eller 16.00-22.00.
Nivå: GR – Grundnivå
Betygsskala: Underkänd (U) eller godkänd (G).
Kursplanen gäller från: 2016-01-01
Behörighet:
* Legitimerade yrkesutövare som verkar inom skolmedicin; såsom Naprapater, Fysioterapeuter, Läkare, Sjuksköterskor och Kiropraktorer.
* Studenter inom ovan nämnda yrkeskategorier, minst termin 5, med dokumenterade kunskaper inom triggerpunktsbehandling.
* Certifierade massörer med minst 2 års yrkesvana samt dokumenterade kunskaper inom triggerpunktsbehandling.

Innehåll
Moment 1: Dokumenterade erfarenheter inom massage- och triggerpunktsbehandling eller hälso- och sjukvård.
Moment 2: Teoretisk och praktisk undervisning.
Moment 3: Praktik.

Mål
– Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska deltagare ha god kännedom om verkningsmekanismerna bakom dry-needling. Deltagaren ska också ha god kännedom om kontraindikationer för dry-needling och patientsäkerhet.
– Färdigheter
Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna  utföra behandlingstekniken på ett tryggt och riktigt sätt.

Arbetsformer
Teoretiska föreläsningar varvat med praktiska moment. Störst fokus läggs på de praktiska momenten.

Examination
För godkänd kurs krävs 100% närvaro under kursdagarna. En praktisk examination utförs den sista kursdagen.

Litteratur, material och utrustning
I kurspriset ingår den lärarledda utbildningen, massageboken med triggerpunkter i digital form, föreläsningsanteckningar samt kursintyg.
På kursen används massagebänkar som Physio Academy tillhandahåller. Dessa bänkar, massagelotion och anatomiplanscher kan köpas till förmånliga priser under massageutbildningen. För mer information om produkterna besök vår webbutik.

 

Pris
Studentpris 3100 kr  
För yrkesverksamma 3600 kr

Anmälan är bindande vilket betyder att man måste betala deltagaravgiften vid avbokning av kursplatsen med 14 dagars ångerrätt från anmälningsdatum. Vid sjukdom där läkarintyg kan uppvisas återbetalas avgiften.

Varmt välkommen på kurs!
Physio Academy

Kommande kurser

Dry-Needling – grundkurs

Inga kommande kurser för denna utbildning just nu!
Till toppen