Vanliga frågor

Du anmäler dig enklast via vår hemsida. Välj där vilken kurs du vill anmäla dig till och fyll i alla uppgifter. Det är extra viktigt att du fyller i din e-postadress eftersom vi kontaktar via mail och bekräftar din anmälan. Tänk på att din kursplats inte är bokad förrän du fått bekräftelsen från oss.

Physio Academys utbildningar är endast öppna för dig med förkunskaper i anatomi och fysiologi där det totala antalet studietimmar, både självstudier och den lärarledda tiden, uppgår till minst 320h. Studietimmarna kan vara hämtade från olika studieblock eller utbildningar. Om man inte har tillräckliga förkunskaper i anatomi och fysiologi när massagekursen börjar får man gärna delta ändå och sedan komplettera med intyg från anatomi- och fysiologikurserna, när de är genomförda. Först då får man diplomet.

Du som är studerande eller yrkesverksam inom följande yrkeskategorier har sannolikt tillräckliga förkunskaper för att få delta i vår massageutbildning.

• Läkare
• Sjukgymnast
• Sjuksköterska
• Arbetsterapeut
• Idrottslärare
• Hälsopedagog
• Biomedicinsk analytiker

Eftersom det finns olika inriktningar på en utbildning beroende på i vilken ort man läser den rekommenderar vi att du kontaktar oss om du är osäker på om dina förkunskaper är tillräckliga.

Om du läst minst 200h anatomi och fysiologi kan du läsa in resterande del genom oss. Du får då tillgång till ett översiktsmaterial i anatomi och fysiologi med instuderingsfrågor. Självklart finns möjlighet till studiehjälp via e-post. Läs mer här.
Om du har läst minst 80 timmar kan du genomföra en 6 veckors distansutbildning i anatomi och fysiologi. Du står själv för kurslitteraturen och har hela tiden möjlighet till studiehjälp. Utbildningen är webbaserad. Läs mer här.

Du som är diplomerad massör genom en förbundssanktionerad utbildning får gå kurserna.

De flesta av Physio Academys deltagare fortsätter att arbeta med massage på något sätt. En del startar eget och tar emot kunder andra använder massagen på sitt arbete som friskvård. Det finns också de som börjar arbeta på badhus, gym, spa-anläggningar eller med idrottslag. Gemensamt är att de flesta integrerar massagen på något sätt i sina arbeten

Du kan efter avslutad och godkänd massageutbildning gå med i Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin, SFKM. Genom dem kan du teckna nödvändiga försäkringar såsom behandlingsskade- och ansvarsförsäkring. Fördelen med att vara med i förbundet är, förutom att det vittnar om seriositet, också att du alltid har någonstans att vända dig. Som medlem i SFKM får du deras medlemstidning med intressanta artiklar och bra produkterbjudanden.

Om du efter sista kursdagen inte har tillfredsställande praktiska kunskaper har du möjlighet att träna hemma och sedan göra om sista kursdagen och det praktiska provet en gång till. Du väljer vilket kursdatum och vilken kursort som passar dig bäst. Avgiften för den praktiska omtentamen är 500kr. Om du blir underkänd på de teoretiska självstudierna får du göra en omtentamen som kommer hemskickad till dig. Avgiften för den teoretiska omtentamen är 100kr.

För att bli godkänd och erhålla massagediplomet krävs först och främst att du har full närvaro på de fyra lärarledda kursdagarna. Under den fjärde kursdagen gör alla deltagare ett praktiskt kunskapsprov i form av en helkroppsmassage. Massageläraren bedömer då bla grepptekniken, kundbemötandet och massörens arbetsställning utifrån vad man lärt sig under kursen. Deltagarna ska uppvisa att man behärskar ovanstående kriterier men får självklart ställa frågor till läraren under helkroppsmassagen. Efter kursens slut följer 12 veckors praktiska och teoretiska självstudier. Praktiken består av 20 massagebehandlingar á minst 60 minuter på arbetskamrater, vänner och bekanta för att riktigt befästa dina nya kunskaper. Den dokumenteras i det praktikblad som erhållits under kursen. För att repetera och fastställa de teoretiska kunskaperna som en massör skall inneha kommer du att få göra en hemtentamen. Den består av ca 50 frågor inom områdena massageteori, anatomi och fysiologi. Det krävs 80% rätt på det teoretiska provet för att vara godkänd. Praktikbladet och tentamen ska sedan tillsammans med ditt yrkesbevis (legitimation) eller dina studieintyg i anatomi och fysiologi sändas in till oss.

Efter avslutad kurs får varje deltagare göra en anonym utvärdering av kursen. Vi läser självklart igenom alla och använder dem i vårt kvalitetsarbete.