Integritetspolicy för Physio Academy

Senast uppdaterad: 2020-09-28

 1. Inledning

Syftet med denna integritetspolicy är att du som intressent till Physio Academy på ett samlat ställe ska kunna ta del av dina rättigheter samt hur vi i övrigt hanterar personuppgifter.

Ansvarig för dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) är:

Organisation: Physio Academy Scandinavia MJAH AB

Org.nr.: 559089-7996

Adress: Warfvinges väg 26, 112 51 Stockholm

E-post: utbildning@physioacademy.se

Kontakt personuppgiftsfrågor: Elin Rydén

På vår hemsida finns länkar till andra webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser.

 1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information om dig eller som på något vis kan knytas till dig såsom

ditt namn, personnummer, e-postadress, IP-nummer och foto av dig.

 1. Vilken information vi samlar in om dig

Vi samlar in personuppgifter om dig i följande situationer:

Om du är kursdeltagare eller kund som köpt produkter eller annan intressent:

Namn, adress, e-mailadress, företagsuppgifter och telefonnummer. Vi kan komma att hantera andra uppgifter som lämnas frivilligt.

 1. Ändamål och laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Nedan kan du se för vilka ändamål samt vilken laglig grund vi har för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du är kursdeltagare, kund som köpt produkter eller annan intressent:

Vi behöver kunna fakturera deltagaravgifter samt produktköp. Detta görs med fullföljande av bokföringslagen som laglig grund.

Vi hanterar allmän kommunikation med intresserade eventuellt blivande kursdeltagare för att kunna fullfölja våra gemensamma åtaganden, gör deltagarlistor och sänder ut information via e-post om aktuella kurser. Laglig grund för det är intresseavvägning.

 1. Var vi lagrar din information

Vi lagrar informationen på servrar placerade inom EU/EES.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter utanför EU eller EES till våra anförtrodda leverantörer som är etablerade där eller behandlar personuppgifterna där. I dessa fall kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att tillhandahålla skyddsmekanismer för internationell överföring av personuppgifter som krävs enligt tillämplig EU-lagstiftning för dataskydd, såsom EU:s dataskyddsförordning (679/2016).

 1. Med vem vi delar dina personuppgifter

Om du är kursdeltagare, kund som köpt produkter eller annan intressent: Vi kan behöva dela dina uppgifter med leverantören av deltagarhanteringsprogrammet, massageförbund, branschråd samt vår server- och e-postleverantör.

Personuppgifter kan även komma att delas för att följa legala eller regulatoriska krav, domstolsbeslut om det är nödvändigt för att uppfylla gällande bestämmelser.

 1. Dina rättigheter
 • Få reda på vad som finns registrerat om dig.
 • Bli glömd och få dina uppgifter borttagen.
 • Ändra dina uppgifter vid felaktig registrering.
 • Rätt att göra invändningar.
 • Rätt till dataportabilitet.

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att skicka en förfrågan till den som är kontakt för personuppgiftsfrågor.

 1. Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst. Informationen lagras och skickas med krypterad teknik. Alla datorer skyddas med personliga lösenord, antivirusprogram och brandvägg. Mjukvaran uppdateras regelbundet. Trådlösa nätverk skyddas med kryptering. Endast behörig personal har tillgång till personuppgifterna. Det kan finnas krav enligt lag som gör att vi behöver spara personuppgifterna längre än uttryckta ändamål.

 1. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlats in för i enlighet med denna integritetspolicy.

 1. Cookies

En cookie är en liten textfil med information som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera för dig som besökare. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna cookies vilket kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Vi kommer inte att lagra, spåra eller använda cookies på något annat sätt.

 1. Uppdateringar av denna integritetspolicy

Uppdateringar görs vid behov. Senaste upplagan finns alltid tillgänglig på physioacademy.se.