Ang Covid-19 (Corona)

Vi på Physio Academy vill påminna om att vi gör allt för att vår verksamhet i möjligaste mån skall, på ett tryggt och anpassat sätt fortsätta så snarlikt till sedvanliga förhållanden som det bara är möjligt.

Vår ambition är att planerade kurser kommer att genomföras, förutsatt att myndigheternas rekommendationer och råd inte påverkar utförandet av våra kurser. Är man frisk och fri från feber, hosta, eller infektionssymtom minst 2 dagar innan kursstart så kan man gå på kurserna. Samma sak gäller också från vår sida vad gäller kursledarna och övrig personal. När det gäller kurserna arbetar vi med utökat avstånd mellan behandlingsbänkarna, man arbetar utan rotation mellan olika personer och vår avsikt är att man ska arbeta med så få olika personer som möjligt under hela kursen för att minska onödig fysisk kontakt mellan flera olika personer. Vi kommer också lägga lite extra vikt vid hygientänket nu i och med Corona, det kommer pratas lite extra om hygien och ni kommer även att ofta tvätta händerna med både tvål och vatten samt handsprit och det finns även bänkdesinfektionsmedel tillgängligt. Detta är ett standardförfarande på våra kurser, och eftersom vi ofta arbetar med nära fysisk kontakt med människor så är detta inget nytt för oss. Vi som arbetar inom patientrelaterade yrken är nog mera rustade för ”smittotänket” än gemene man i en sån här situation, för vi har alltid hygientänket med i vår dagliga verksamhet. Vi har nu genomfört kurser på ett tryggt och anpassat sätt under hela pandemin och det har fungerat väl. Våra instruktörer och elever har tagit ett stort eget ansvar för att dessa kurser kunnat genomföras på ett tryggt och bra sätt. Våra elever är också i många fall studenter från andra utbildningar och ofta går många i samma klass. Under kurserna parar vi ihop er två och två, och i möjligaste mån med någon ni känner väl och träffar kontinuerligt. Munskydd erbjuds också för de som önskar detta.

När det gäller frågor avseende om man inte kan/vill deltaga på en redan bokad plats på en kurs.
Våra avbokningsregler är enligt följande: ”Anmälan är bindande med 14 dagars ångerrätt från anmälningsdatum. Vid avbokning efter det debiteras full kursavgift. Vid sjukdom eller skada med uppvisande av läkarintyg debiteras ingen kursavgift.”
Kravet på läkarintyg vid avbokning av kursplatsen är nu borttaget med hänsyn till att man inte ska belasta vården i onödan. Vi förutsätter dock att man betalar sin kursplats om man är frisk, även om man av annan orsak än sjukdom väljer att boka av sin redan anmälda plats på en kurs.

Vi har också nu tagit bort tidsgränsen för den externa praktiken som görs efter kurserna så nu kan man ta patienter i den takt man själv känner är lämpligt med tanke på den sociala distanseringen och ev smittorisk.

Här finns information från myndigheter:
https://www.1177.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

Varmt välkommen på kurs!
Physio Academy