Triggerpunktsbehandling
Triggerpunktsbehandling innebär att man använder sina fingrar för att trycka på specifika smärtpunkter i muskulaturen. Fördelarna med behandlingsformen är att den ger snabba och bra resultat, inte kräver någon dyr behandlingsutrustning och är mer specifik och därför mer effektiv än massage.

För vem?
Triggerpunktsbehandling är ofta en del av eller ett komplement till en massagebehandling och ska ses som ytterligare ett verktyg i din verktygslåda när det gäller muskelrelaterade besvär. När du lär dig behandlingsformen övar du upp känslan i dina fingrar vilket är till nytta för dig när du masserar.

Innehåll
Under kursen går vi igenom de teoretiska och praktiska grunderna samt diskuterar runt indikationer och kontraindikationer för triggerpunktsbehandling. Du lär dig att hitta och behandla de vanligaste triggerpunkterna på kroppen. Vi diskuterar kring vanliga symtombilder och hur triggerpunktsbehandling kan hjälpa. Kursen är också givande för dig som intresserad av ytanatomi då stor del av kursen ägnas åt att palpera (känna igenom muskulaturen). Kursen är också förberedande för vår kurs i Dry-Needling. 

Smärttillstånd likt musarm, brännande värk mellan skulderbladen samt spänningshuvudvärk behandlas ofta framgångsrikt med triggerpunktsbehandling.

Kontakta oss för mer information.

Kursen är anpassad för dig som är diplomerad massör eller har motsvarande kunskaper och pågår i två dagar; lördag – söndag mellan antingen 09:00 – 15:00 eller 16:00 – 22:00. Kurstiden meddelas i ditt bekräftelsebrev.

Minsta antal kursdeltagare: 16 st.
Max antal kursdeltagare: 32st.
Större kurser kan förekomma men då med fler lärare.

För godkänd kurs krävs:

  • Godkända praktiska färdigheter efter sista kursdagen.
  • Godkänd praktik, 20 st massagebehandlingar där behandling av triggerpunkter ingår, ska genomföras efter utbildningens slut.Efter avslutad och godkänd utbildning erhålls ett specificerat utbildningsbevis som bekräftar att du har genomgått Physio Academys utbildning i triggerpunktsbehandling.

Under kursen går vi igenom de teoretiska och praktiska grunderna samt diskuterar runt indikationer och kontraindikationer för triggerpunktsbehandling. Du lär dig att hitta och behandla de vanligaste triggerpunkterna på kroppen. Vi diskuterar också kring olika vanliga symtombilder och hur triggerpunktsbehandling kan hjälpa. Kursen är också givande för dig som intresserad av ytanatomi då stor del av kursen ägnas åt att palpera (känna igenom) muskulaturen.

 

Kursen i triggerpunktsbehandling är öppen för:
  • Diplomerade massörer som genomgått utbildning på en skola som är godkänd av ett massageförbund.
  • Legitimerade Naprapater, Fysioterapeuter, Osteopater och Kiropraktorer.
  • Studenter inom ovan nämnda yrkeskategorier, minst termin 5, med godkänd massageutbildning.
Om du inhämtat dina massagekunskaper på annat sätt än vad som nämns ovan kan du kontakta oss så bedömer vi om du har tillräckliga förkunskaper för att delta i triggerpunktskursen.

Kurskod: Trigg1
Kursens benämning: Physio Academy triggerpunktskurs
Omfattning: 2 dagar lördag – söndag, totalt 12 timmar. 09.00-15.00 eller 16.00-22.00.
Nivå: GR – Grundnivå
Betygsskala: Underkänd (U) eller godkänd (G).
Kursplanen gäller från: 2016-01-01
Behörighet: * Diplomerade massörer som genomgått utbildning på en skola som är godkänd av ett massageförbund.
* Legitimerade Naprapater, Fysioterapeuter, Osteopater och Kiropraktorer.
* Studenter inom ovan nämnda yrkeskategorier, minst termin 5.

Innehåll
Utbildningen är framtagen för dig som vill komplettera ditt nuvarande yrke inom vård och hälsa med massage. Efter genomförd och godkänd massageutbildning samt triggerpunktsutbildning kan du arbeta med massagen professionellt i cirkulationsfrämjande och avslappnande syfte samt gå med i Svenska Friskvårdsförbundet.
Moment 1: Förkunskaper i massage
Moment 2: Teoretisk och praktisk undervisning
Moment 3: Praktik

Mål
– Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska deltagare ha god kännedom om muskuloskeltal anatomi och triggerpunktsbehandlingens verkningsmekanismer. Deltagaren ska också ha god kännedom om kontraindikationer för triggerpunktsbehandling.
– Färdigheter
Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna palpera de stora muskelgrupperna och utföra behandlingstekniken på ett tryggt och riktigt sätt.

Arbetsformer
Teoretiska föreläsningar varvat med praktiska moment. Störst fokus läggs på de praktiska momenten.

Examination
För godkänd kurs krävs 100% närvaro under kursdagarna. En praktisk examination utförs den sista kursdagen.

Litteratur, material och utrustning
I kurspriset ingår den lärarledda utbildningen, massageboken med triggerpunkter i digital form samt kursintyg.
På kursen används massagebänkar som Physio Academy tillhandahåller. Dessa bänkar och massagelotion kan köpas till förmånliga priser under utbildningen. För mer information om produkterna besök vår webbutik.

 

Studenter 1900kr/person

Yrkesverksamma 2700kr/person, inklusive moms till privatperson och exklusive moms när ett företag betalar.

Anmälan är bindande med 14 dagars ångerrätt från anmälningsdatum. Vid avbokning efter det debiteras full kursavgift. Vid sjukdom eller skada med uppvisande av läkarintyg debiteras ingen kursavgift. Kravet på läkarintyg vid avbokning av kursplatsen är nu borttaget pga Coronapandemin med hänsyn till att man inte ska belasta vården i onödan. Vi förutsätter dock att man betalar sin kursplats om man är frisk, även om man av annan orsak än sjukdom väljer att boka av sin redan anmälda plats på en kurs.

Ang Covid-19 (Corona)

Vi på Physio Academy vill påminna om att vi gör allt för att vår verksamhet i möjligaste mån skall, på ett tryggt och anpassat sätt fortsätta så snarlikt till sedvanliga förhållanden som det bara är möjligt.

Vår ambition är att planerade kurser kommer att genomföras, förutsatt att myndigheternas rekommendationer och råd inte påverkar utförandet av våra kurser. Är man frisk och fri från feber, hosta, eller infektionssymtom minst 2 dagar innan kursstart så kan man gå på kurserna. Samma sak gäller också från vår sida vad gäller kursledarna och övrig personal. När det gäller kurserna arbetar vi med utökat avstånd mellan behandlingsbänkarna, man arbetar utan rotation mellan olika personer och vår avsikt är att man ska arbeta med så få olika personer som möjligt under hela kursen för att minska onödig fysisk kontakt mellan flera olika personer. Vi kommer också lägga lite extra vikt vid hygientänket nu i och med Corona, det kommer pratas lite extra om hygien och ni kommer även att ofta tvätta händerna med både tvål och vatten samt handsprit och det finns även bänkdesinfektionsmedel tillgängligt. Detta är ett standardförfarande på våra kurser, och eftersom vi ofta arbetar med nära fysisk kontakt med människor så är detta inget nytt för oss. Vi som arbetar inom patientrelaterade yrken är nog mera rustade för ”smittotänket” än gemene man i en sån här situation, för vi har alltid hygientänket med i vår dagliga verksamhet. Vi har nu genomfört kurser på ett tryggt och anpassat sätt under hela pandemin och det har fungerat väl. Våra instruktörer och elever har tagit ett stort eget ansvar för att dessa kurser kunnat genomföras på ett tryggt och bra sätt. Våra elever är också i många fall studenter från andra utbildningar och ofta går många i samma klass. Under kurserna parar vi ihop er två och två, och i möjligaste mån med någon ni känner väl och träffar kontinuerligt. Munskydd erbjuds också för de som önskar detta.

När det gäller frågor avseende om man inte kan/vill deltaga på en redan bokad plats på en kurs.
Våra avbokningsregler är enligt följande: ”Anmälan är bindande med 14 dagars ångerrätt från anmälningsdatum. Vid avbokning efter det debiteras full kursavgift. Vid sjukdom eller skada med uppvisande av läkarintyg debiteras ingen kursavgift.”
Kravet på läkarintyg vid avbokning av kursplatsen är nu borttaget med hänsyn till att man inte ska belasta vården i onödan. Vi förutsätter dock att man betalar sin kursplats om man är frisk, även om man av annan orsak än sjukdom väljer att boka av sin redan anmälda plats på en kurs.

Vi har också nu tagit bort tidsgränsen för den externa praktiken som görs efter kurserna så nu kan man ta patienter i den takt man själv känner är lämpligt med tanke på den sociala distanseringen och ev smittorisk.

Här finns information från myndigheter:
https://www.1177.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

Varmt välkommen på kurs!
Physio Academy

Kommande kurser

Triggerpunkt

Inga kommande kurser för denna utbildning just nu!